I sesja RMZ - 21.11.2018 r.


Zapraszam na I sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 21 listopada 2018 r. na godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
  5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
  6. Zamknięcie obrad sesji.
Komisarz Wyborczy w Łodzi I
/-/ Joanna Pieńkowska
Data publikacji: 2018-11-13 12:35