I Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza


Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Zgierza sala 114.


Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
  2. Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2019 roku.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  10. Zamknięcie obrad.
Data publikacji: 2018-11-21 14:46