Posiedzenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu


W dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Przegląd dróg przed zimą.
  5. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-10 12:27