Posiedzenie Rady Osiedla Chełmy- Adelmówek w Zgierzu


W dniu 12.12.2018r. o godzinie 18:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Sadowej 6A odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Impreza Mikołajkowa dla mieszkańców Osiedla.
  8. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-03 13:27