Posiedzenie Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu


W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady przy ul. Słowackiego 6 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Podsumowanie budżetu Rady Osiedla.
  5. Omówienie rozdania paczek świątecznych dla dzieci i osób dorosłych z terenu Osiedla.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 13:38