Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ


W dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór sekretarza Komisji.
  5. Przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 14:30