Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ


W dniu 14 grudnia br., o godz. 15:00, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
 4. Wybór sekretarza Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
 6. Przyjęcie regulaminu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza.
 7. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 11:05