Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ


W dniu 17 grudnia br., o godz. 15:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję RMZ.
  4. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2019 r.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 11:04