Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ


W dniu 18 grudnia br., o godz. 16:00, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 11:06