Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ


W dniu 11 grudnia br., o godz. 16:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór sekretarza Komisji.
  5. Przyjęcie regulaminu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ.
  6. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-12-05 11:08