Kwalifikacja wojskowa 2019


Kwalifikacja wojskowa dla powiatu zgierskiego odbędzie się w terminie od dnia 11 marca do dnia 18 kwietnia 2019 r. w godz. 12:00-18:00 w Zgierzu przy ul. A. Struga nr 13-21 (wejście od ul. Chemików).

W dniu 4 października 2018 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. 

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku obowiązek stawienia się mają: 

 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;  

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;  

 3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999: 

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944). 

 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

W dniu 13 grudnia 2018 r. wydane zostało Obwieszczenie Nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego

Zgodnie z ww. obwieszczeniem kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego zostanie przeprowadzona w okresie  od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019  r. (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych). Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Łodzi odbędzie się w nw. terminach i miejscach (9-ciu Powiatowych Komisjach Lekarskich): 

 1. Łódź - 1 (dla dzielnic: Bałuty i Śródmieście) – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 (SZP nr 20) 
  od dnia 4 lutego do dnia 29 marca 2019 r. w godz. 8:00-16:00; 

 2. Łódź - 2 (dla dzielnicy Górna) – w lokalu przy ul. Żeromskiego 115 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 
  od dnia 11 marca do dnia 16 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00-16:00; 

 3. Łódź - 3 (dla dzielnic: Polesie i Widzew) – w lokalu przy al. 1 Maja 89 (Publiczne Gimnazjum nr 26)  
  od dnia 18 lutego do 9 kwietnia 2019 r. oraz od dnia 15 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2019 r. w godz. 8:00-16:00; 

 4. Powiat brzeziński – w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9 
  od dnia 12 marca do dnia 17 kwietnia 2019 r. w godz. 7:00-15:00; 

 5. Powiat łęczycki – w Łęczycy, w lokalu przy al. Jana Pawła II nr 11 (Dom Kultury) 
  od dnia 3 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00-15:00; 

 6. Powiat łódzki wschodni – w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3 (Starostwo Powiatowe, IX piętro) 
  od dnia 4 marca do dnia 22 marca 2019 r. w godz. 11:00-17:00;  

 7. Powiat pabianicki – w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12 (SP ZOZ PABIAN-MED)  
  od dnia 4 marca do dnia 3 kwietnia 2019 r. w godz. 7:45-14:45; 

 8. Powiat poddębicki – w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16 (Starostwo Powiatowe) 
  od dnia 15 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2019 r.  w godz. 12:00-19:00; 

 9. Powiat zgierski – w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21 (wejście od ul. Chemików)  
  od dnia 11 marca do dnia 18 kwietnia 2019 r. w godz. 12:00-18:00. 

Źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Data publikacji: 2019-01-11 15:26