UWAGA ROLNICY !!! Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.– zmiana limitu, dodatkowa dopłata dla posiadaczy bydła, nowy wniosek


Szanowni Państwo,
Informuję, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340
oraz z 2018 r. ze zm.).

W związku ze zmiana powyższej ustawy :

- producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do upraw oraz chowu i hodowli bydła,

- zwiększono ilość litrów przysługujących na 1 ha użytków rolnych z liczby 86 na 100,

- ogłoszono nowy wzór wniosku (rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466).

Producenci rolni, prowadzący chów lub hodowlę bydła, aby skorzystać ze zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego, powinni w składanym do prezydenta wniosku podać dodatkowo średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek. Informacja ta powinna być potwierdzona dokumentem wydanym (na wniosek rolnika) przez kierownika biura powiatowego ARMiR .

Terminy składania wniosków:
1) od 1 lutego do 28 lutego 2019 r.
2) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.

Wszelkie informacje dot. procedury i warunków ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego można uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza ( pl. Jana Pawła II 16 , p.222 )
lub pod numerem tel. 42 714 31 51.

Dokumenty do pobrania:
Procedura dot. akcyzy
Wzór wniosku
Załącznik do wniosku o zwrot akcyzy
Prezydent Miasta Zgierza
/-/ Przemysław Staniszewski

Data publikacji: 2019-01-18 11:16