Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ


W dniu 28 stycznia br., o godz. 15:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję RMZ.
  4. Analiza uchwały Nr XXX/297/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza".
  5. Analiza uchwały Nr XXX/298/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-01-22 11:50