Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ


W dniu 28 stycznia br., o godz. 16:15, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-01-22 11:53