Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ


W dniu 28 maja br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja na temat realizacji inwestycji w 2019 roku z uwzględnieniem Budżetu Obywatelskiego.
  4. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-09 10:32