Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto


W dniu 28 lutego br., o godz. 17:30, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Proponowany porządek obrad:    

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców osiedla.
  4. Przedstawienie sytuacji ochrony środowiska, oraz planowanych zmian związanych z odbiorem odpadów komunalnych – pkt. przeniesiony z 9.01.2019.
  5. Przedstawienie sytuacji planowanych inwestycji 2019 roku. Na terenie Rady Osiedla „Stare Miasto” – pkt. przeniesiony z 9.01.2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu na 2019 rok.
  7. Sprawozdania Przewodniczącej Zarządu z pracy między posiedzeniami rady.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-02-27 13:33