Komisja Rewizyjna RMZ


W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
  4. Przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-01-22 14:32