Posiedzenie Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu


W dniu 13 lutego (środa) 2018 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Chełmskiej 75 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  4. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  5. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Rady Osiedla Krzywie-Chełmy za 2018 rok – podjęcie uchwały
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu za I półrocze 2019 r.
  8. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-02-08 08:25