Posiedzenie Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu


W dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Rady przy ul. Słowackiego 6 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu na I półrocze 2019 r.
 7. Omówienie przygotowań do Dnia Kobiet.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-02-12 13:07