Posiedzenie Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


w dniu 27 lutego o godz. 17.15 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na I półrocze 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu za 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu na 2019 rok.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-02-12 13:13