Wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto – czerwiec 2019 r. - praca w komisji


W czerwcu br. upływa kadencja Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 9 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym, do dnia 15 marca 2019 r. Biuro Rady Miasta Zgierza  (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. rady osiedla.

W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.
Data publikacji: 2019-02-20 12:01