Projekt wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku


Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku.

Osoby zainteresowane mogą składać na piśmie uwagi oraz propozycje zmian do tego projektu uchwały w terminie 21 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia, tj. do dnia 21 marca 2019 r., do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 (parter),w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie Prezydenta (plik .pdf)

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-02-27 15:03