Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ


W dniu 26 marca br., o godz. 16:15, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja na temat wykonania podatków i opłat lokalnych za 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-07 11:19