Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMZ


W dniu 14 marca br., o godz. 16:15, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  4. Podsumowanie pracy Komisji w I kwartale 2019 r.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
  6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-07 11:22