Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ


W dniu 25 marca br., o godz. 15:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta Zgierza.
  4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
  5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-07 11:25