Komisja Rewizyjna RMZ


W dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja nt majątku  miasta oraz funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego.
  4. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-14 08:21