Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 05.04.2019 r.


na dzień 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

W związku z akcją strajkową nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Zgierz, Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, iż zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.) mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, została podjęta przez dyrektorów szkół i przedszkoli decyzja o zawieszeniu do odwołania zajęć dydaktycznych w następujących placówkach:

Szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Niepokoja
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi  
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta  

Przedszkola:
Miejskie Przedszkole nr 2
Miejskie Przedszkole nr 6
Miejskie Przedszkole nr 7
Miejskie Przedszkole nr 12
Miejskie Przedszkole nr 13
Miejskie Przedszkole nr 15

We wszystkich wyżej wymienionych placówkach organizowane będą w ograniczonym zakresie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej.

Lista placówek, w których zostaną odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze (placówka nie organizuje zajęć opiekuńczych):

Przedszkola:
Miejskie Przedszkole nr 3
Miejskie Przedszkole nr 9
Miejskie Przedszkole nr 14
Wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli będą aktualizowane i publikowane na bieżąco.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-04-05 13:43