Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem komisji egzaminacyjnych w szkołach


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 625), egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 626), Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza zaprasza wszystkie osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, chcące wesprzeć organizację egzaminów zewnętrznych po klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjów w charakterze członka komisji egzaminacyjnej.

Zainteresowane osoby, posiadające wykształcenie pedagogiczne, prosimy o kontakt pod adresem  e-mail: mkedzierska@umz.zgierz.pl  lub telefonicznie  42 714 31 78  (począwszy od poniedziałku w godzinach 8:00 – 16:00) z Wydziałem Edukacji i Młodzieży UMZ.
Data publikacji: 2019-04-05 16:12