Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 26.04.2019 r. (aktualizacja)


Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek)

W związku z akcją strajkową nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Zgierz została podjęta przez dyrektorów placówek decyzja o zawieszeniu do odwołania zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze)  w następujących placówkach:
Szkoły:
•    Szkoła Podstawowa nr 1, 
•    Szkoła Podstawowa nr 3,
•    Szkoła Podstawowa nr 4,
•    Szkoła Podstawowa nr 5,
•    Szkoła Podstawowa nr 6,
•    Szkoła Podstawowa nr 8,
•    Szkoła Podstawowa nr 10,
•    Szkoła Podstawowa nr 11,
•    Szkoła Podstawowa nr 12,
•    Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta.
Przedszkola:
•    Miejskie Przedszkole nr 2,
•    Miejskie Przedszkole nr 3,
•    Miejskie Przedszkole nr 7.
•    Miejskie Przedszkole nr 9,
•    Miejskie Przedszkole nr 13,
•    Miejskie Przedszkole nr 15 (placówka może przyjąć maksymalnie 25 dzieci).

We wszystkich wyżej wymienionych placówkach organizowane będą w ograniczonym zakresie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej.

***
Placówki, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z planem:
•    Miejskie Przedszkole nr 6,
•    Miejskie Przedszkole nr 8,
•    Miejskie Przedszkole nr 10,
•    Miejskie Przedszkole nr 12,
•    Miejskie Przedszkole nr 14.

***
Planujemy przeprowadzenie egzaminów maturalnych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta zgodnie z harmonogramem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

***
Wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli będą aktualizowane i publikowane na bieżąco.


Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-04-23 15:08