Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz - debata z udziałem mieszkańców


Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza Raportu o stanie gminy.

Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport zaplanowana została na dzień 30 maja 2019 r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RMZ i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza składać należy najpóźniej do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 16.00 (Urząd Miasta Zgierza pok. 109).


Data publikacji: 2019-05-06 16:07