„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej ww. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr VIII/81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza.

Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały w powyższym zakresie - uruchamia procedurę sporządzenia przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały, w której określone zostaną zasady i warunki zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Niniejszym Prezydent Miasta Zgierza zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2019-05-06 16:34