Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ


W dniu 27 maja br., o godz. 15:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.
  4. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-09 10:38