Komisja Rewizyjna RMZ


W dniu 20 maja 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z sytuacją w TBS po zamknięciu roku obrachunkowego 1.07.2017 – 30.06.2018. Spotkanie z Zarządem spółki.
 4. Informacja nt majątku  miasta oraz funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego.
 5. Informacja nt. zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników UMZ w latach 2014-2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 6. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
 7. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-20 12:00