Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


w dniu 28 maja o godz. 17.15 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Informacja o obchodach Dnia Matki i Ojca oraz organizacji pikniku.
  5. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-20 12:02