Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta


oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-07-05 10:40