Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu


oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-07-05 10:45