Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


w dniu 25 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu za I połowę 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla Nowe Miasto na II półrocze 2019 roku.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-07-23 15:01