Komunikat dla rodziców - "Wyprawka szkolna 2019"


Komunikat dla rodziców dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna 2019". Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna". Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-08-09 10:01