Możliwość przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10


Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10w województwie łódzkim w dniu 22.10.2019(PI=100 μg/m3–wartość 24-godzinna).

Możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w województwie łódzkim w dniach  24.10.2019  r.,  25.10.2019  r.  oraz  26.10.2019  r.(PI=100  μg/m3–wartość 24-godzinna).

Zgodnie  z  prognozami  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem  PM10  w  dniach 24.10.2019  r.  oraz  25.10.2019r. istnieje  możliwość  przekroczenia poziomu informowania (PI=100μg/m3–wartość     24-godzinna)o  ryzyku  przekroczenia  poziomu  alarmowego  pyłu  zawieszonego  PM10 (PA=150μg/m3–wartość  24-godzinna).  Do przekroczenia  może  dojść  na obszarze powiatu bełchatowskiego.Zgodnie  z  prognozami  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem  PM10  w  dniu 26.10.2019   r. istnieje  możliwość  przekroczenia poziomu   informowania (PI=100μg/m3–wartość  24-godzinna)o  ryzyku  przekroczenia  poziomu alarmowego  pyłu  zawieszonego  PM10  (PA=150μg/m3–wartość  24-godzinna). Do   przekroczenia   może   dojść   na   obszarze   powiatów:   łaskiego, bełchatowskiego,   radomszczańskiego,   piotrkowskiego,   opoczyńskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego,  rawskiego,  tomaszowskiego,  brzezińskiego  oraz  miasta Łodzi i miasta Skierniewice.


Zalecenia dla ludności w dniach  24 - 26.10.2019  r.
szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży):
a) unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
b) zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
c) unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
d) korzystanie z porad medycznych,
e) stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości, f) stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
g) zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
h) ograniczenie spalania w kominkach, (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
i) stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
j) ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści.

Aktualny stan jakości powietrza:
Data publikacji: 2019-10-24 13:56