Konkurs ofert - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły"


Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły".

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-10-25 12:11