Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Zgierza zaprasza Mieszkańców miasta Zgierza, organizacje pozarządowe i społeczne na konsultacje społeczne dotyczące:

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miasto Zgierz,

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konsultacje odbędą się w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta Zgierza plac Jana Pawła II 16, w sali 114 (I piętro).
Data publikacji: 2019-10-25 12:49