Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


w dniu 19 listopada o godz. 17.30 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Ustalenie logo Rady.
  5. Ustalenie listy beneficjentow paczek świątecznych.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-11-18 09:39