Komisja Rewizyjna RMZ


W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Analiza działalności MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
 4. Analiza działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz.
 5. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2020 r.
 6. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-11-18 09:41