Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenia lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy"


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2019-12-05 12:13