Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu"


Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu".

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-12-05 12:23