Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza:


1) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. obejmujący organizowanie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego.

2) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. obejmujący prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie.

3) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. obejmujący prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny, w ramach wspierania rodzin.

Data publikacji: 2019-12-06 14:03