Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-12-09 14:19