Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach - rok szkolny 2019/2020


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 będą obowiązywały dyżury wakacyjne zgodnie z harmonogramem.

1) dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli miejskich (czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców - ustalony przez dyrektora przedszkola)

• Miejskie Przedszkole Nr 2 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 6

• Miejskie Przedszkole Nr 3 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Mielczarskiego 26

• Miejskie Przedszkole nr 6 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Gałczyńskiego 38

• Miejskie Przedszkole Nr 8 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Łódzka 86

• Miejskie Przedszkole Nr 9 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Dubois 10

• Miejskie Przedszkole Nr 15 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 10

• Miejskie Przedszkole Nr 7 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Długa 62
   
• Miejskie Przedszkole Nr 10 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Ossowskiego 26

• Miejskie Przedszkole Nr 12 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Gałczyńskiego 30

• Miejskie Przedszkole Nr 13 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Słowackiego 8

• Miejskie Przedszkole Nr 14 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 17

2) dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych (czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców - ustalony przez dyrektora szkoły)


• Szkoła Podstawowa Nr 11 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Dubois 26

• Szkoła Podstawowa Nr 12 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Staffa 26

• Szkoła Podstawowa Nr 1 - lipiec 2020 r.
Zgierz, ul. Piłsudskiego 1

• Szkoła Podstawowa Nr 4 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Łódzka 2

• Szkoła Podstawowa nr 8 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 4

• Szkoła Podstawowa Nr 10 - sierpień 2020 r.
Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70

Zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej

•    W okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach zgodnie z podanym harmonogramem.

•    Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców/prawnych opiekunów/ u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.

•    Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego  przez rodziców/prawnych opiekunów/ u dyrektora szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.

•    Termin składania zgłoszeń: 04.05.2020 – 22.05.2020 r.

•    Dyrektorzy przekazują listy zbiorcze z wykazem dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny do wskazanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w terminie do dnia 1.06.2020 r.

•    Nie później niż do 26.06.2020 r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobistego potwierdzenia zgłoszenia u dyrektora placówki dyżurującej.  Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

•    W okresie przerwy wakacyjnej pobierane są opłaty:
- zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza obowiązującą w roku 2020 w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych,
- za wyżywienie zgodnie z dzienną stawką żywieniową obowiązującą w przedszkolu.
Data publikacji: 2020-01-14 12:07