Posiedzenie Rady Osiedla Krzywie Chełmy w Zgierzu


W dniu 5 lutego (środa) 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Chełmskiej 75 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla Krzywie-Chełmy
 8. w Zgierzu na I półrocze 2020 r.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2020-02-05 09:39