Posiedzenie Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


w dniu 19 lutego o godz. 17.30 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Osiedla Nowe Miasto 
 7. w Zgierzu na I półrocze 2020 r.
 8. Omówienie realizacji Dnia Babci i Dziadka.
 9. Omówienie realizacji Dnia Kobiet
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 13. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2020-02-10 14:37